Een campagneteam van Schoon Zeeland gaat zaterdag onder de naam 'Schone jongens en meiden' de stranden van Schouwen-Duiveland opschonen.

De aftrap van de strandactie wordt gegeven door wethouder Jacqueline van Burg bij strandovergang 'de Trap' in Westerschouwen. Het team gaat met een jutterskar de stranden op om aandacht te vragen voor het zwerfvuil en het schoon houden van de stranden.

Strandbezoekers kunnen in de kar hun afval kwijt, gescheiden naar glas, plastic, peuken en restafval. Aan rokers worden gratis asbakken uitgedeeld en alle bezoekers krijgen een afvalzak mee. 

Wie zijn of haar afval naar de jutterskar brengt, kan rekenen op een bedankje in de vorm van een activteit, leuk weetje of live-muziek.

Campagne Schoon Zeeland

De strandacties van de Schone jongens en meiden zijn onderdeel van de campagne Schoon Zeeland. Een initiatief van de vijf centra voor natuur- en milieueducatie in Zeeland die samen met de Zeeuwse gemeenten het probleem van het zwerfafval te lijf gaan.

Bij de campagne hoort ook een serie gastlessen over zwerfafval en plastic soep en opruimacties. Deze gastlessen zijn dit jaar aangeboden aan alle basisscholen en buitenschoolse kinderopvangcentra in Zeeland.

Jutbakken

Inmiddels zijn er op Schouwen-Duiveland zogenaamde aan dijken en op stranden jutbakken geplaatst in de strijd tegen aangespoeld afval. Deze jutbakken motiveren mensen om aangespoeld afval in de kubieke meterbakken te gooien.