Als het aan de Veiligheidsregio Zeeland ligt worden er zonnepanelen geplaatst op de brandweerkazernes in Bruinisse en Scharendijke.

Dat blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad waarin wethouder Jacqueline van Burg de gemeenteraad vraagt om in te stemmen met het voorstel. De brandweerkazernes zijn al sinds 1 januari 2013 in eigendom van de Veiligheidsregio Zeeland.

Zij hebben door heel Zeeland onderzocht welke kazernes geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Van de negen kazernes op Schouwen-Duiveland blijken alleen de locaties in Bruinisse en Scharendijke geschikt.

Duurzaamheid

De wethouder is van mening dat, mits de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen tijdens aanleg en beheer goed worden afgesproken, er geen reden is om niet in te gaan op dit verzoek.

"Het geeft een signaal af vanuit de gemeente dat we bewust omgaan met onze energie, ook al is het in dit geval de gebruiker die de aanleg en het onderhoud voor haar rekening neemt."

De gemeente wil zelf dit jaar ook onderzoek doen naar zonnepanelen op overige gebouwen dan het gemeentehuis. "Bij de brandweergarages is dit onderzoek al uitgevoerd."