De marktkooplieden die iedere donderdagochtend al vroeg hun kraam opzetten, kunnen ook na 1 augustus nog gebruik maken van het toilet bij restaurant Concordia.

Het gemeentebestuur sloot in 2010 een overeenkomst met het restaurant voor het faciliteren van een openbare toiletvoorziening. Vanwege de hoge kosten en het ontstaan van meerdere alternatieven (HEMA en bij de Zuidhavenpoort) is de overeenkomst voor 1 mei opgezegd, zodat de overeenkomst per 1 augustus zou eindigen.

"Hoewel voor toeristen overdag voldoende alternatieven voor handen zijn, geldt dit niet voor de marktkooplieden. Bij het opbouwen van de markt zijn de toiletgelegenheden in de buurt nog niet geopend." 

Desondanks heeft de gemeente wel de taak om de markt te faciliteren. "Het is voorgekomen dat de behoefte werd gedaan achter de muziektent, dit is geen wenselijke situatie."

Contract

Daarom wil de gemeente een nieuw contract opstellen met Concordia, zodat de marktkooplui alsnog van het toilet gebruik kunnen maken. Doordat de schoonmaakster al vroeg aanwezig is, is het toilet tijdens het opbouwen van de markt toch toegankelijk.

In plaats van de 5.400 euro die de gemeente in het eerdere contract betaalde, betalen ze nu 25 euro per donderdag, oftewel 1.300 euro.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om in te stemmen met het voorstel.