SP-raadslid Anita de Vos heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het Multifunctioneel Centrum in Zierikzee.

Alle fractievoorzitters ontvingen onlangs een brief namens het personeel van het MFC waarin de zorgen van het personeel werden geuit over het voortbestaan van het MFC.

"Het MFC heeft een zware tijd achter de rug, met name het faillissement van het Welzijnshuis heeft destijds voor een forse teruggang in structurele inkomsten gezorgd, aangezien het Welzijnshuis een grote vaste huurder was binnen het MFC."

Het lukte het Multifunctioneel Centrum alsnog om in 2015 het jaar positief af te sluiten en ook in 2016 wordt een positief resultaat verwacht. "Groepen van zeer uitlopende achtergrond maken goed gebruik van het gebouw en de diensten die het personeel levert", aldus De Vos.

Alternatieven

Zij wil daarom van het gemeentebestuur weten of het klopt dat zij de huurovereenkomst met Zeeuwland willen beëindigen, en zo ja, wat de redenen zijn voor het college om dit besluit te nemen. "Is het college zich bewust van het belang van het MFC als voorziening voor verenigingen, clubs en particulieren?"

Daarnaast wil de SP weten of er volgens de burgemeester en wethouders alternatieven zijn binnen de gemeente voor de vele huurders en wat een sluiting van het MFC betekent voor de dorpshuizen.