Informatieavond voor Surfspot Brouwersdam

De gemeenteraden van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland worden op woensdag 29 juni 2016 tijdens een informerende raadsbijeenkomst bijgepraat over Surfspot Brouwersdam.

"Tijdens deze avond wordt informatie verstrekt over het tot nu toe gevolgde proces in de uitvoering van de motie en het amendement die gaan over de compensatie van de kwaliteit van de Surfspot Brouwerdam", aldus de gemeente Schouwen-Duiveland.

Zowel de motie als het amendement werd aangenomen door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland bij de behandeling van de Structuurvisie Brouwerdam-Zuid en het voorontwerp bestemmingsplan Brouwerseiland.

Een onderdeel van de avond is de presentatie van de uitkomsten van een door adviesbureau Peutz BV uitgevoerd windonderzoek.

Tip de redactie