Het nieuwe minimabeleid moet nog langs de raad, maar als het aan wethouder Cees van den Bos ligt gaan de minima in de gemeente Schouwen-Duiveland er op vooruit. 

Sinds 2013 ontvangt de gemeente structureel extra middelen van het Rijk voor de intensivering van het minimabeleid. Het geld dat de gemeente nu over heeft wil Van den Bos onder andere inzetten om de individuele inkomenstoeslag en het declaratiefonds te verruimen.

“We hadden wensen liggen van de raad om te bekijken of een inkomensgrens van 110 procent voor de individuele inkomenstoeslag kan worden gehanteerd”, aldus wethouder Van den Bos. Daarnaast heeft het college gekeken naar andere Zeeuwse gemeenten.

“Alle Zeeuwse gemeenten verstrekken deze toeslag aan minima met een inkomen tot 110 procent.” In de gemeente Schouwen-Duiveland was dat nog honderd procent, daarom wordt dit als het aan de wethouder ligt aangepast.

De aanpassing heeft betrekking op ongeveer 45 huishoudens wat zorgt voor een extra kostenpost van 20.000 euro. Doordat mensen meer mogen verdienen met een baantje, zonder dat ze hun toeslag kwijtraken hoopt de wethouder om mensen te stimuleren meer te participeren in de samenleving.

Declaratiefonds

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het Declaratiefonds. Hierbij kunnen minima aankloppen voor bijvoorbeeld speciale festiviteiten of sportieve activiteiten, zodat minima en hun kinderen niet in een sociaal isolement raken.

Voorheen kon je tot de inkomensgrens van 116 procent nog aanspraak maken op het fonds, maar dat wordt nu ook verhoogd naar 120 procent. Cees van den Bos denkt dat dit betrekking gaat hebben op zo’n 200 huishoudens.

“Dat kost ons ongeveer 10.000 euro.” De wethouder benadrukt dat hij hiermee niet wil bereiken dat de mensen juist thuis blijven. “Als je gaat werken, verdien je altijd meer. Maar dit is net een klein extraatje om de mensen te stimuleren.”

Gehandicapten

Iets wat niet wijzigt in het minimabeleid is de compensatie van meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor deze compensatie. “Om hie ruitvoering aan te geven is een beleidsregel opgesteld.”

Die hield in dat iedere inwoner die chronisch ziek of gehandicapt is met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm een tegemoetkoming ontvangt van 350 euro. “De uitvoeringskosten bleven onder het gestelde budget en de doelgroep werd zo goed bereikt dat met 1497 toekenningen het budget zelfs werd overschreden.

De regel wordt het komende jaar dan ook verlengd.