Een besloten bijeenkomst voor de bewoners rondom drie mogelijke azc-locaties is donderdagavond rustig verlopen.

Dat meldt de gemeente Schouwen-Duiveland. Eerder werd bekendgemaakt dat drie locaties in beeld zijn voor het bouwen van een klein asielzoekerscentrum. Het gaat dan om de Zandweg, de Oudeweg en het bedrijventerrein Gouwepoort in Zierikzee.

"De gemeente had de avond georganiseerd om met de direct omwonenden in gesprek te gaan over de vragen en zorgen die bij hen leven in verband met de mogelijke komst van een azc in hun directe omgeving", aldus de gemeente.

In totaal kwamen er zo’n vijftig bewoners op de avond af en er was een flink aantal raadsleden aanwezig.

Vervolgproces

Burgemeester Rabelink vertelde over de laatste stand van zaken, maar ook over het vervolgproces en de ruimtelijke procedures die daarbij komen kijken.

"Zo moet bijvoorbeeld een omgevingsvergunning worden aangevraagd die het mogelijk maakt om op deze locatie tijdelijke woningen neer te zetten."

De omwonenden kregen tevens de gelegenheid om vragen te stellen, zoals over de verkeersveiligheid, bereikbaarheid van voorzieningen en eventuele inkomstenderving.

Besluit

"Op de meeste vragen kan de gemeente in dit stadium nog geen antwoord geven. Belangrijk is dat er snel mogelijk duidelijkheid komt of het op een van de drie locaties inderdaad mogelijk is een azc in te richten."

De gemeenteraad neemt naar verwachting pas na de zomer een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum. De gemeente is in ieder geval nog bezig met een draagvlakonderzoek voor alle inwoners van Zierikzee.