Als het aan wethouder Cees van den Bos (SGP) ligt wordt het mantelzorgcompliment, een bos bloemen met 75 euro, de komende vier jaar uitgereikt aan mantelzorgers in de gemeente.

Uit landelijke cijfers blijkt dat er zo’n 3500 mantelzorgers actief zijn op het eiland Schouwen-Duiveland, maar de gemeente heeft deze mensen niet allemaal in beeld. "Vorig jaar zijn we gestart met deze mantelzorgwaardering", vertelt wethouder Van den Bos.

Destijds is er voor gekozen om het mantelzorgcompliment te combineren met de dag van de mantelzorg. "Er werd verwacht dat dit een aanzuigende werking zou hebben. De combinatie met het bloemetje lijkt inderdaad tot een aanzuigende werking geleid te hebben gezien het grote verschil in aantal met voorgaande jaren."

Vorig jaar reageerden 650 mantelzorgers. In 2014, toen deze manier van waarderen er nog niet was, reageerden er 450 mantelzorgers. "We verwachten dat dit jaar ongeveer 750 mantelzorgers gaan reageren op onze oproep, maar dat is dan alsnog maar het topje van de ijsberg."

Waardering

De gemeente heeft een vertegenwoordiging van mantelzorgers in de gemeente Schouwen-Duiveland gevraagd wat zij het liefst als waardering ontvangen. Daaruit bleek dat de verzorgers het liefst een geldbedrag ontvangen, de hoogte van het bedrag maakte overigens niet uit.

"We willen deze regeling in ieder geval voor de komende vier jaar continueren. Hiermee krijgen de mantelzorgers erkenning voor wat ze doen in de samenleving."

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, wordt Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) verantwoordelijk voor het uitreiken van het compliment. Zij organiseren tevens de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2016.