Wethouder Jacqueline van Burg van Leefbaar Schouwen-Duiveland wil binnen drie weken klaar zijn met de inhaalslag op het openbaar groen.

De gemeente Schouwen-Duiveland kreeg veel klachten binnen over het onderhoud van de openbare ruimte. "Ik kan het niet ontkennen", aldus de wethouder.

"We hebben een nieuwe aannemer en we zijn van tien contracten naar één contract gegaan, maar dat mag de oorzaak niet zijn. Daarom werken we aan een vreselijke inhaalslag." De afwisseling tussen zon en regen helpt daar niet aan mee.

In de komende week wordt door heel de gemeente het gras gemaaid en twee weken later, ongeveer halverwege juli,  moet al het onkruid tussen verhardingen bestreden zijn.

Samenwerking

"Daarnaast gaan we voor een betere samenwerking tussen machinaal en handmatig." Op de plekken waar machines niet bijkunnen, wordt handwerk verricht. Maar dat gebeurde soms pas een paar dagen later, waarbij het afval gewoon bleef liggen. "Soms bleef het afval twee dagen liggen, wat ook voor de nodige klachten zorgt."

Wethouder Van Burg benadrukt dan ook dat de gemeente het ‘heel vervelend’ vindt dat de onderhoudsstaat van de openbare ruimte te wensen overlaat en dat ze liever geen klachten ontvangen. "De inwoners hebben recht op een plezierige leefomgeving."

Chemische middelen

Dat er sinds 31 maart geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden bij het bestrijden van onkruid, zorgt ervoor dat de aannemer meer werk te doen heeft.

"Normaal had je in één week sproeien heel het eiland gehad en hoefde je na twee maanden pas weer opnieuw te sproeien. Met hete lucht duurt het vier weken voordat al het onkruid weg is en dat moet ook vaker gedaan worden."

De inhaalslag kost de gemeente geen extra geld, omdat er met de aannemer een bepaald niveau is afgesproken. "We hebben één prijs afgesproken en de aannemer is verantwoordelijk. Als hij extra werkzaamheden moet uitvoeren om het niveau te halen, dan zij dat zo."

Broedseizoen

Bepaalde gebieden die overwoekerd zijn, zijn geen eigendom van de gemeente. Dijken zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van het waterschap. Zij gaan in verband met het broedseizoen pas 15 juli weer maaien.

"Blijf gebruikmaken van de servicelijn", besluit de wethouder. "Soms worden kruisingen of paden gewoon vergeten en bij een melding kunnen we meteen actie ondernemen."