Drie locaties bekend voor opvang vluchtelingen in Zierikzee

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de drie locaties bekendgemaakt die zij bij het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) hebben aangedragen voor mogelijke opvangplaatsen.

Het gaat om een stuk landbouwgrond in de hoek van de N59 (Zandweg en Oudeweg) tegenover het gemeentehuis, de boomgaard aan de Oudeweg en het bedrijventerrein Gouwepoort aan de Platteweg.

"Ook de gemeente Schouwen-Duiveland wil haar verantwoordelijkheid nemen in het vluchtelingenvraagstuk waar Nederland zich voor geplaatst ziet." Schouwen-Duiveland moet samen met de overige gemeenten in Zeeland zorgen voor 2500 opvangplaatsen voor vluchtelingen.

"De gemeente heeft onderzocht op welke locaties wij eventueel mensen op zouden kunnen vangen. Hierbij is eerder al de keuze gemaakt dat we een opvangplaats dienen te vinden in Zierikzee, omdat dit de grootste kern met de meeste voorzieningen op ons eiland is."

Onderzoek

De drie locaties zijn nu aangedragen bij het COA. Zij gaan de drie plaatsen bezoeken en bekijken of er voldaan kan worden aan de eisen die het COA stelt. Zo moeten er voorzieningen zoals openbaar vervoer, een supermarkt en scholen bereikbaar zijn.

"Andere eisen hebben te maken met de realiseerbaarheid van tijdelijke huisvesting op deze plek. Denk daarbij aan de aanleg van drinkwater, riolering en elektriciteit."

De gemeente benadrukt dat he nog niet zeker is of er opvang plaats gaat vinden. Pas als er zekerheid is over een locatie en als de voorwaarden bekend zijn neemt de gemeenteraad een beslissing. Als er al opvang plaats gaat vinden, is dat in ieder geval op maar een locatie.

"Als het COA een of meerdere locaties geschikt acht, worden er gesprekken gevoerd met de gemeente. Het gaat dan om zaken als aantal mensen en duur van de opvang." Pas als het college en het COA overeenstemming bereiken, gaat er een voorstel naar de raad die hier vervolgens een definitief besluit over neemt.

Tip de redactie