Overlast bij voetbalkooi Mosselboomgaard is niet te voorkomen

Het college van de gemeente Schouwen-Duiveland ziet geen mogelijkheden om de overlast rondom de voetbalkooi bij de Mosselboomgaard te voorkomen.

Dat reageert het college op vragen van de PvdA-fractie. De jongere leeftijdsgroepen worden volgens het college met regelmaat verdreven door oudere jongeren die het hele speelgebied in gebruik nemen.

De jongeren zorgen voor overlast door onder meer het neergooien van afval, vernielen, zitten op geparkeerde auto’s en zich in de tuinen van omwonenden begeven. Ook veroorzaken ze geluidsoverlast.

De PvdA-fractie vroeg zich af of meer preventie en/of handhaving een oplossing kon zijn, maar daar is het college duidelijk over: "Op dit moment zien wij die mogelijkheid niet. Er was al veel preventie en ook handhaving. Toch is het niet mogelijk de overlast terug te dringen."

Herinrichting

De verplaatsing van de voetbalkooi moet er in ieder geval voor zorgen dat de leeftijdsgroepen beter gescheiden worden. De ruimte waar de voetbalkooi nu staat wordt in overleg met de buurt heringericht.

De voetbalkooi verplaatst vermoedelijk naar de omgeving bij de Pontes Pieter Zeeman, het skatepark en het parkeerterrein Scheldestraat. "Een voetbalkooi past daar prima. Wel is het wenselijk om aan de voorkant preventieve maatregelen te nemen die voorkomen dat ook daar een ongewenste situatie ontstaat." 

Als voorbeelden noemt burgemeester Rabelink het laag snoeien van het groen, het weren van gemotoriseerde voertuigen in de directe omgeving van de speelvoorzieningen en eventueel cameratoezicht.

Tip de redactie