De gemeente Schouwen-Duiveland gaat met kinderen en jongeren in gesprek om het nieuwe speelruimtebeleid vorm te geven.

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat met kinderen en jongeren in gesprek om het nieuwe speelruimtebeleid vorm te geven.

Het huidige beleid loopt immers op zijn einde, waardoor de gemeente een nieuwe visie voor de komende tien jaar wil vaststellen. Naast de jeugdigen krijgen ook de dorpsraden en buurtverenigingen een stem in het nieuwe beleid.

Natuurlijk spelen

Duidelijk is al wel dat de nadruk meer op natuurlijk spelen komt te liggen. De gemeente krijgt nu regelmatig verzoeken van buurtbewoners om een extra speeltoestel te plaatsen of een nieuwe speelvoorziening in te richten.

Het huidige budget staat dat echter niet toe. Die is alleen gericht op de vervanging van afgeschreven toestellen. De gemeente ziet daarom kansen op het gebied van ‘natuurlijk spelen’, waarbij de openbare ruimte als speelruimte wordt voorzien.

Het nieuwe speelruimtebeleid wordt daarom betrokken bij het groenbeleidsplan. Het college heeft 25.000 euro vrijgemaakt voor de nieuwe visie.

Aantal kinderen

De gemeente heeft nu 104 speelplekken in beheer, waarop 563 toestellen staan. In een aantal gevallen worden de speelplaatsen echter minder goed bezocht.

Een oorzaak kan liggen in het dalend aantal kinderen. In de leeftijdscategorie nul tot vier jaar is de bevolking met maar liefst achttien procent gekrompen tegenover 2005.