De gemeente Schouwen-Duiveland vervangt de riolering in de D. Ockersestraat, Schoolstraat, Mr. P. Moggestraat en Welleweg in Dreischor. Het werk begint naar verwachting op 5 september.

Zowel de kabels en leidingen als de riolering worden vervangen. Voor de bewoners betekent dit volgens de gemeente minder overlast, omdat de straat maar één keer opengebroken hoeft te worden.

De asfaltverharding in de Welleweg wordt tot de grens van de bebouwde kom vervangen door straatstenen, omdat dit beter past bij het karakter van het dorp.

Informatieavond

Op 12 juli is de tweede inloopavond in het dorpshuis ‘De Dorsvloer’. Alle bewoners in het projectgebied zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de definitieve tekeningen getoond waarop te zien is hoe alle opmerkingen en tips van bewoners verwerkt zijn.

In het gebied wordt de hoofdriolering vervangen en een aparte hemelwaterleiding (ook wel schoonwaterleiding genoemd) aangelegd. Hierop worden de regenwaterafvoeren van de voorkant van de woningen of andere gebouwen aangesloten.

De gemeente wil de afvoer van minimaal de helft van het regenwater op het hemelwaterriool aansluiten. Ook wordt er drainage aangelegd waarbij de bewoners de mogelijkheid krijgen om de drainage van hun tuin aan te sluiten.

‘Het schone water van de daken en de straat en de drainage komt zo rechtstreeks in de sloot en hoeft niet meer op een dure manier via de rioolwaterzuivering van het waterschap geleid te worden.