Raad neemt voorkeur op gronden Renesse

De gemeente Schouwen-Duiveland staat vooraan de rij bij de aankoop van het grondgebied Dreef en omgeving in Renesse.

De raad past de Wet voorkeursrecht gemeenten toe door de zone tussen het centrum van Renesse en het busstation aan de rand van de stad te bestempelen als gebied voor toekomstige detailhandel. 

De Wet voorkeursrecht gemeenten geeft een gemeentelijke instantie het recht om grond en gebouwen als eerste te kopen wanneer zij verwacht dat ze die in de toekomst nodig heeft.

Masterplan 

Het stuk grond dat de voorkeur van de raad geniet, maakt deel uit van het Masterplan Renesse. De gemeente beschrijft daarin haar visie op de ontwikkeling van Renesse in de komende decennia.

“We maken van Renesse een badplaats waar jong, oud, bewoner én bezoeker zich thuis voelt”, schrijft ze. Het Masterplan schetst de grote lijnen waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

Voorzieningen

De gemeente Schouwen-Duiveland ziet het gebied tussen het winkelcentrum en het Transferium als bestemming voor één of twee kleinschalige supermarkten en verbetering van de openbare ruimte.

“Daartoe horen onder andere groen- en verkeersvoorzieningen”, licht het college toe.

Bezwaar 

Het raadsbesluit met de toelichtingen ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis in Zierikzee. Belanghebbenden kunnen hun eventuele bezwaar tot zes weken tot 11 juli indienen bij de gemeenteraad.

Tip de redactie