Geluidswering bij Zierikzee kostbare zaak

De gemeenteraad zal diep in de buidel moeten tasten om de woonwijk Malta bij Zierikzee te beschermen tegen het geluid van de N59. 

De goedkoopste optie, de aanleg van een grondwal, kost al meer dan 160.000 euro en dat terwijl de raad eerder ‘slechts’ 90.000 euro vrijmaakte voor een geluidswerende maatregel langs de N59.

Nadelen

Aan een grondwal kleven volgens het college echter tal van nadelen. Zo bestaat de kans dat de bomen langs de N59 afsterven, door de enorme hoeveelheid grond die op de wortels wordt gedrukt. De pechstrook langs de Rijksweg moet worden opgeheven voor de grondwal.

Ook is niet zeker wat de gevolgen zijn voor de ondergrondse waterleiding en de nabijgelegen waterkering. Daarvoor zouden extra onderzoeken nodig zijn, die zo’n 13.000 euro zullen kosten en drie tot vier maanden in beslag nemen.

Geluidsscherm

Een betere optie is volgens het college om een geluidsscherm te plaatsen langs het traject. Dat heeft geen nadelig effect op de bomen en bij begroeiing is het scherm ook hoger dan een grondwal.

Onderzoek naar gevolgen voor de waterleiding is niet nodig. Ook blijft de wegberm nagenoeg onaangeroerd.

Groot nadeel bij deze optie zijn de kosten. Die bedragen 288.000 euro voor een gewoon scherm en maar liefst 510.000 euro voor een begroeid scherm.

Beplanting

De raad maakte eerder 90.000 euro vrij voor geluidswerende maatregelen. Volgens het college is dat voldoende om beplanting aan te brengen tussen de N59 en de woonwijk Malta.

De planten ontnemen de drukke Rijksweg aan het zicht. Dat zou volgens het college al kunnen bijdragen aan de vermindering van de geluidsbeleving. Ook het fijnstof afkomstig van de weg kan gefilterd worden.

De commissie Ruimte buigt zich donderdag over de alternatieven en kosten voor de geluidswering.

Tip de redactie