De volledige gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is akkoord gegaan met de komst van een klein asielzoekerscentrum in Zierikzee. 

De exacte locatie van het azc moet nog worden gekozen. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich daar de komende weken over en heeft opdracht gekregen om daar voor de commissievergadering van 7 juli duidelijkheid te verschaffen.

De negen fracties geven wel de voorkeur aan één locatie en kiezen voor een vestiging in Zierikzee. Zij achten die plaats als enige in de gemeente Schouwen-Duiveland geschikt voor een azc.

Bovendien kan dan volgens hen ook het beste aan de randvoorwaarden van het COA worden voldaan.

Aantal

Hoeveel asielzoekers de gemeente exact zal opvangen, is nog niet bekend. Eerder werd uitgegaan van een kleinschalige opvang van zo’n 225 vluchtelingen. Het definitieve aantal is voor de negen partijen afhankelijk van het maatschappelijke en financiële draagvlak.

De gemeenteraad heeft zich wel uitgesproken voor een tijdelijke voorziening en gaat in principe uit van een periode van maximaal twee jaar.