Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland wil 23.000 euro uit de algemene reserves onttrekken voor het herijken van de gemeentelijke monumentenlijst. 

Al op 13 november 2014 werd door de gemeenteraad een amendement van Leefbaar Schouwen-Duiveland en de VVD aangenomen om het college het afbouwen van de gemeentelijke monumentenlijst te laten onderzoeken. Hieruit zijn drie opties voortgekomen.

Bij het eerste scenario wordt de adressenlijst opgeschoond met daarachter het bijbehorende waarderingsniveau. Hierbij wordt geen motivering gegeven. De geschatte kosten voor 380 adressen zijn 13.000 euro.

Trefwoorden

Bij het tweede scenario wordt wel een motivering gegeven op basis van trefwoorden (Ontstaansgeschiedenis, Samenhang en context, Zichtbaarheid, Representativiteit, Conservering en Gaafheid).

Hierbij komen de kosten uit op 18.000 euro. Het college kiest echter voor een derde optie, Hierbij wordt per adres een A4 gevuld met een bestaande actuele foto, een archieffoto, het bijbehorende waarderingsniveau en een motivering op basis van trefwoorden. 

De kosten hiervoor bedragen 23.000 euro. Het onderzoek wordt nog in 2016 uitgevoerd.