Woningeigenaren in de gemeente Schouwen-Duiveland hebben het afgelopen jaar geen aanvragen ingediend voor energiebesparingsprojecten.

Daarmee is de pot van 60.000 euro onaangebroken gebleven.

De gemeente heeft als taak om eigenaren van particuliere woningen te stimuleren om energiebesparende maatregelen aan de woning uit te voeren. Om dit te bewerkstelligen hebben de Zeeuwse gemeentes zich in 2015 aangesloten bij het duurzaambouwloket.nl. Deze website bevat informatie over het besparen van energie in de woning.

"Om de particuliere woningeigenaren verder te stimuleren hebben de Zeeuwse gemeenten een stimuleringsregeling vastgesteld die het groepen burgers mogelijk maakt om maximaal drieduizend euro subsidie aan te vragen voor de organisatiekosten van hun energiebesparingsproject."

In totaal wordt er op deze manier zestigduizend euro beschikbaar gesteld, maar vanuit Schouwen-Duiveland zijn er geen aanvragen binnen gekomen. Naast particuliere woningen zet de gemeente zich ook in op het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij de accommodaties van sportverenigingen.

Sportclubs

"De verenigingen met een eigen gebouw zijn door ons geïnformeerd over de rijkssubsidieregeling 'energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties'." Deze regeling geeft sportverenigingen de mogelijkheid om vijftien tot dertig procent van de kosten van de energiebesparende voorzieningen gesubsidieerd te kunnen krijgen.

Zeker nu de sportverenigingen de belasting over de verbruikte energiekosten niet meer kunnen terugvragen bij de belastingen, wordt het voor hen nog belangrijker om energie te besparen om deze verdwenen teruggavepost, (gedeeltelijk) te kunnen compenseren door de kosten van energie te verlagen.