De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert donderdag 26 mei in samenwerking met de Adviescommissie Wonen en de WMO-adviesraad een minisymposium over levensloopbestendig wonen. 

De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert donderdag 26 mei in samenwerking met de Adviescommissie Wonen en de WMO-adviesraad een minisymposium over levensloopbestendig wonen.

Volgens deze partijen zijn er maar weinig mogelijkheden om nieuwe woningen bij te bouwen in de gemeente Schouwen-Duiveland, terwijl ouderen straks, nog minder dan nu, naar het verzorgingshuis kunnen. De bestaande woningen moeten levensloopbestendig worden.

"Maar, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wie is daarvoor verantwoordelijk en wat is de rol van architecten, bouwers en projectontwikkelaars hierbij?" Dat zijn vragen die tijdens het symposium aan bod komen. "En niet in de laatste plaats: Wat willen en kunnen ouderen zelf aan hun woning doen om daar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen."

Advies

De Adviescommissie Wonen en de WMO-adviesraad willen na het symposium een concreet en praktisch advies meegeven aan de gemeente. "Zodat we ieder voor zich en gezamenlijk aan de slag kunnen om Schouwen-Duiveland levensloopbestendig te maken op weg naar 2040."

Sprekers tijdens het symposium zijn onder andere Antoine de Ceuster (directeur-bestuurder van woningcorporatie Zeeuwland), Robert Kromhof (architect bij Lengkeek architecten), wethouder Cees van den Bos en mevrouw Reina Douma, voorzitter van de Ouderenvereniging Schouwen-Duiveland.