De provincie Zeeland heeft een subsidie van 2500 euro beschikbaar gesteld voor Havendagen Zierikzee.

Havendagen Zierikzee is een evenement op 27 augustus 2016 waar ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en overige betrokkenen bij de Zeeuwse visserijsector elkaar aan de hand van enkele inleidingen kunnen spreken over actuele ontwikkelingen in de sector.

De netwerkbijeenkomst werd voorheen georganiseerd tijdens de Mosseldag in Yerseke, maar omdat de locatie waar deze bijeenkomst jaarlijks werd gehouden niet langer bestaat is het event naar Zierikzee verplaatst.

Statenleden

“De provincie Zeeland verleent al enkele jaren subsidie in de organisatiekosten van deze bijeenkomst. Ook voor de Zeeuwse Statenleden is dit een mooie gelegenheid kennis te nemen van de ontwikkelingen in de sector”, aldus Han Polman. De provincie heeft de financiële bijdrage in de loop der jaren wel afgebouwd van 5000 naar 2500 euro.