De snelheid op de Laone tussen de Rampweg en de Korte Moermondsweg bij Renesse wordt teruggebracht naar zestig kilometer per uur. 

Momenteel is de snelheid op de weg nog niet formeel geregeld, waardoor het in principe toegestaan is om maximaal tachtig kilometer per uur te rijden.

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland is die snelheid echter niet gewenst, omdat er veel uitritten van de vakantieparken aan de weg gelegen zijn. Daarnaast wordt de Laone veel gebruikt door fietsers.

Parkeerverbod

Naast de verlaging van de snelheid van de Laone, stelt de gemeente ook een parkeerverbod in op de Korte Moermondsweg. Daarmee wil de gemeente een einde maken aan het ongewenste parkeergedrag, waarbij de bermen schade oplopen en er onveilige situaties ontstaan.

Beide besluiten liggen nog tot 1 juli 2016 ter inzage.