Een eigen windmolen voor Bruinisse vormt het centrale thema van de openbare vergadering van de Dorpsraad Bruinisse. 

De dorpsraad komt op woensdag 25 mei om 19.30 uur bij elkaar in dorpshuis De Vanger.

Voor de avond heeft de dorpsraad Marco Spaans van Zeeuwind en Pieter Rozema van Arcadis uitgenodigd om over die mogelijkheid te praten. Alle voors en tegens zullen tijdens de bijeenkomst besproken worden, evenals het antwoord op de vraag hoe je zoiets het beste kunt organiseren.

De dorpsraad presenteert daarnaast haar nieuwe samenstelling en geeft een financiële verantwoording over het jaar 2015.