Geld uit kazernefonds voor Plein Montmaertre en Noorderpolder

De Stichting Montmaertre en de Stichting Noorderpolder krijgen ieder honderd euro van het Fonds van Kazernering uit Zierikzee. 

Montmaertre zal het geld gebruiken voor diverse activiteiten op Plein Montmaertre, terwijl Noorderpolder de cheque goed kan gebruiken voor de huur van een springkussen tijdens een wijkfeest.

Het Fonds van de Kazernering bestaat al sinds 1811. In dat jaar werden er troepen ingekwartierd in Zierikzee. Uit de rentebaten van de kazernes worden ieder jaar bedragen beschikbaar gesteld voor sociaal-culturele doelen in Zierikzee.

In totaal ontving de commissie van beheer van het Fonds van Kazernering zes aanvragen, waarvan er dus twee zijn gehonoreerd. Volgens de commissie was er dit jaar minder geld te verdelen, omdat door de lage rentestanden er minder geld beschikbaar was.

Tip de redactie