De gemeente Schouwen-Duiveland is een onderzoek gestart naar het gebruik van social media door haar inwoners. 

De gemeente wil weten of er onder de inwoners behoefte bestaat om via social media op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.

Ook vraagt de gemeente zich af of inwoners social media willen gebruiken om in contact te treden met de gemeente.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Right Marktonderzoek. Dat zal daarvoor steekproefsgewijs mensen telefonisch benaderen met een aantal vragen. In totaal wil de gemeente driehonderd mensen te spreken krijgen over het thema social media.