PvdA wil opheldering over voetbalkooi in Zierikzee

PvdA-raadsleden Corina van der Vliet en Petri d’Anjou hebben het college vragen gesteld over de voetbalkooi bij de Mosselboomgaard in Zierikzee.

Het college zou vanwege aanhoudende klachten van omwonenden overwegen om de voetbalkooi weg te halen. De PvdA stelt echter dat die klachten niet voortkomen uit het gedrag van de doelgroep maar uit gedrag van bezoekers die later op de avond bij de voetbalkooi verblijven.

Is het college het met onze fractie eens dat de voetbalkooi bij de Mosselboomgaard in een behoefte voorziet als informele sport- en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren? De raadsleden willen daarnaast weten of het college mogelijkheden ziet om de overlast te voorkomen door (meer) preventie en, zo nodig, handhaving.

Herinrichting

Van der Vliet en d'Anjou stellen in hun brief dat het college geopperd zou hebben om de voetbalkooi te verplaatsen naar het skatepark aan de Scheldestraat. "Wij begrepen dat sprake is van een voorstel tot herinrichting van de omgeving bij de Pontes Pieter Zeeman, het skatepark en het parkeerterrein Scheldestraat. Past hierin een voorziening als een voetbalkooi?" De PvdA-fractie pleit dan ook voor spreiding van speelvoorzieningen.

Tip de redactie