De Ledenraad heeft zaterdag het definitieve besluit over de begroting van de KNSB voor 2016-2017 uitgesteld. Er is daardoor nog geen oplossing voor het conflict in de Nederlandse schaatswereld.

De invloedrijke Ledenraad handhaafde in Utrecht de voorlopige begroting van de KNSB, maar ze stemde niet over de nieuwe voorstellen van eerder deze week.

De KNSB maakte na stevige klachten van schaatsers, teams en gewesten extra geld vrij in zijn begroting, onder meer door de premiepot voor schaatsers licht aan te vullen en het licentiegeld voor commerciële teams te halveren.

Op 27 oktober volgt de evaluatie waarbij eventuele wijzigingen in de begroting worden besproken, nadat eerst de resultaten van de bond van het eerste kwartaal (juli tot en met september) zijn besproken.

De gewesten, de ploegen en de atleten uitten de laatste weken flinke kritiek op het bezuinigingsbeleid van de KNSB, die over het vorig boekjaar een recordverlies van ongeveer 3 miljoen euro leed.

De bond stelt op zijn beurt dat de eigen inkomsten in de laatste twee jaar gedaald zijn van 16 naar 12 miljoen euro en dat alle partijen daarom moeten inleveren.

Staking

Sven Kramer stelde donderdag dat de onvrede onder de schaatsers over het KNSB-beleid en het KNSB-bestuur zo groot is, dat een staking niet uitgesloten wordt. De Fries herhaalde dat zaterdag tegen het AD nadat hij als lid van de Ledenraad de vergadering had bijgewoond.

"Ik had het liever anders gezien. Alle opties zijn nog steeds open. Ook een staking is niet van de baan. Het wordt steeds moeilijker om vertrouwen te hebben in de KNSB-top."

Bert Jonker, de voorzitter van de Vereniging Professionele Schaatsteams, reageerde ook niet heel positief op de uitkomst van de vergadering. "Het is uitstel van executie. De Ledenraad heeft geen harde keuze durven maken. Maar het net rond de bondstop sluit zich wel degelijk.''

Theo Fledderus, die zaterdag officieel werd benoemd als directeur-bestuurder van de KNSB, zei dat hij blij was dat de partijen zo "openhartig met elkaar gesproken hebben" in Utrecht.

"Ik voel gelukkig weer onderlinge verbinding. Het zal een lastige klus worden, maar bij iedereen wordt de urgentie gevoeld om dit op te pakken."