De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft de licentiecommissie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijk oneigenlijk gebruik van een financiële vergoedingsregeling (stipendium) voor schaatsers met een A-status.

De KNSB wil opheldering na berichtgeving van de NOS en De Telegraaf dat er een ''flinke groep'' ten onrechte een financiële toelage op jaarbasis krijgt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport.

Deze schaatsers beschikken bij hun professionele ploeg ook over een contract waarin op basis van een collectieve samenwerkingsovereenkomst sowieso een minimumsalaris vastgelegd zou moeten zijn. Op basis daarvan zouden ze dan niet of nauwelijks recht hebben op een maandelijkse uitkering van VWS.

''We waren van deze zaak niet op de hoogte'', liet technisch directeur Arie Koops vrijdag in Enschede weten. ''Het is nu aan de licentiecommissie om na toetsing uitspraak te doen.''

De KNSB heeft al wel een brief gestuurd aan alle erkende topteams waarin de afspraken en de licentievoorwaarden nog eens worden benadrukt.

Merkenteams komen voor een toplicentie in aanmerking als ze onder meer over een begroting van minimaal 750.000 euro beschikken én hun schaatsers minstens een minimumsalaris betalen. Daarmee zouden ze geen recht meer hebben op overheidssteun.

Twaalf tot vijftien rijders

Met 'creatief boekhouden' binnen de regels zouden sommige ploegen in totaal twaalf tot vijftien rijders onder contract hebben staan die ook een uitkering van VWS genieten.

''Dat gaat de licentiecommissie nu onderzoeken', zei Koops. Sportkoepel NOC*NSF, die sporters een A-status kan verlenen, wacht vooralsnog de uitkomsten af.

Volgens sportminister Edith Schippers betaalt de samenleving zo'n stipendium en moet het geld dan ook goed besteed worden. ''Anders is het de bijl aan de wortel van de regeling.''

Die is volgens haar nadrukkelijk bedoeld voor sporters die met hun sport niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, niet zoveel belangstelling van sponsors hebben en zich dankzij het stipendium toch volledig aan hun sport kunnen wijden.

Als de regeling onterecht gebruikt wordt, is het volgens Schippers ''geen dag te laat'' om daar wat tegen te doen.