AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB) bereidt samen met de Amerikaanse schaatsbond een protest voor bij de internationale schaatsbond (ISU).

De twee toplanden zijn het niet eens over de uitspraak van de ISU dat een schaatser die in de achtervolgingsploeg zit voor het olympische onderdeel Teampursuit, ook een individuele afstand op die Spelen moet schaatsen.

Directe aanleiding voor het Nederlandse protest is ‘de zaak Ronald Mulder’. De 500 meter-specialist eindigde in de zogenaamde prestatiematrix die de KNSB opstelde met de Rijksuniversiteit Groningen op een tiende plek die normaliter recht zou geven op deelname aan de spelen.

Aanwijsplek

Nederland mag immers tien mannen naar Vancouver sturen. De KNSB echter, heeft zich van meet af aan het recht voorbehouden om die plek te gebruiken als zogenaamde ‘aanwijsplek’.

De bond wil die plek gebruiken om een extra rijder die zich niet individueel voor de Spelen heeft gekwalificeerd, aan te wijzen voor de achtervolgingsploeg.

Reserve

In de reglementen van de ISU echter staat dat iemand die voor die ploeg uitkomt, de intentie moet hebben om ook op een individuele afstand te starten. Om het verschil van inzicht tussen hem en de KNSB weer te geven, reageert Ronald Mulder: “En dat kun je van iemand die zich niet heeft geplaatst, volgens mij niet verwachten.”

Arie Koops, directeur Sport van de KNSB, heeft een andere interpretatie: “Een reserve heeft natuurlijk wel de intentie gehad om te starten, alleen kan dat niet omdat hij zich niet plaatste.” De ISU heeft de KNSB op de vingers getikt waardoor de kansen van Mulder op olympische deelname toenemen.

‘Gezamenlijk standpunt’

Koops, ook hoofdverantwoordelijk voor het selectiebeleid, zegt nu echter: “We inventariseren de mailwisselingen met de ISU en de aanvulling en aanscherpingen van regels die de ISU op 23 december nog eens heeft doorgevoerd en zullen met de Amerikanen, die het ook niet eens zijn met de gang van zaken, een gezamenlijk standpunt innemen en dat maandag bij de ISU neerleggen.”

De tijd dringt echter, Koops beseft dat de bond de kandidaten voor de laatste plek in de olympische mannenschaatsploeg snel moet invullen. “We rekenen erop dat we binnen een week duidelijkheid kunnen verschaffen, formeel hebben we tot 28 januari."

"Maar het is zaak dit zo snel mogelijk duidelijk te krijgen, dit is voor niemand goed. Niet voor de mensen die in aanmerking komen voor de aanwijsplek op de achtervolging, niet voor Ronald Mulder.”