HOOGLAND - De Skate Bond Nederland (SBN) wordt opgeheven om daarna op te gaan in schaatsbond KNSB. Een voorstel daartoe werd zaterdag op de algemene ledenvergadering door de verenigingen geaccepteerd.

Met een besluit komt na bijna 25 jaar een einde aan de SBN. ,,De verwachting is dat de sport nu meer groeikansen heeft, omdat de KNSB ruim 700 verenigingen heeft die nu het hele jaar verschillende sportdisciplines kunnen aanbieden'' ,legde procesbegeleider Huub Stammes uit.