Een vergunningsaanvraag voor kleinschalig kamperen bij het Natuurlijk Huus aan de Hogebroeksweg in Raalte zorgt voor de nodige weerstand bij omwonenden. 

Om een duidelijk signaal af te geven dat de camping van het Natuurlijk Huus 'niet past in het open landschap', wil een van de buren zelf ook een camping beginnen. "Een kleine camping van drie kleine, groene tentjes", verduidelijkt Wim Bovendeert. "Dit is een serieuze en zeer specifieke aanvraag. Ten eerste omdat het draagvlak hier in de buurt niet meer dan drie plekken toestaat. Daarnaast moet het verkeersveilig zijn. Bij ons hoeven er geen grote campers over een smal fietspad om op de plek te komen. En tot slot kan de buurt dit accepteren, ook met het oog op de natuur."

Open landschap

De plannen ontstonden bij Bovendeert, nadat zijn buren van het Natuurlijk Huus een vergunning hadden aangevraagd voor een camping van 25 plekken. De buurt kwam in opstand en diende, net als het IVN, zienswijzen in tegen de aanvraag. "Er moeten campers van 2,5 meter breed over een smal fietspad. Dan kan er niemand meer veilig fietsen. Bovendien moeten er tientallen parkeerplaatsen komen buiten het bouwblok. Zo ontstaat er een soort centrum en is het niet meer een, zoals de natuur hier bedoeld is, open landschap. Wij willen hiermee een duidelijk signaal afgeven. Als er een camping in deze omgeving komt, dan maximaal drie plekken met kleine, groene tentjes en een veilige toegang."

Campingaanvraag

Agnes Heethaar en Harrie Kiekebosch zagen de campingaanvraag van de buren toevallig vrijdagavond. "Wel een beetje gek", vinden ze, "want op de dag dat hun plannen gepubliceerd werden, zaten we met de buren bijeen om over onze natuurkampeerplannen te praten. Ze hebben daar toen niks van gezegd. En dat, terwijl ze ons verweten dat we de buurt vooraf niet op de hoogte gesteld zouden hebben van onze plannen." Kiekebosch zegt de plannen van de omwonenden niet te kennen.

"En ook de achterliggende gedachten niet. Maar als ze serieus zijn, staan we positief ten opzichte van hun ideeën. Het platteland krijgt meer en meer een andere functie. Het is niet meer het domein van de agrariër. Het wordt steeds meer de recreatiezone voor stedelingen en dorpelingen. En ja, als je minder boeren hebt die het platteland onderhouden, moeten anderen dat doen. Kleinschalige campingbedrijven zouden daar hun steentje aan bij kunnen dragen."

Overleg

De plannen van 't Natuurlijk Huus betreffen een kleine natuurlijke kampeerplaats. Daar wordt achter de schermen al twee jaar overleg over gevoerd met de gemeente. "We hebben de directe buren toen gelijk op de hoogte gesteld", zet Kiekebosch. "Wim Bovendeert en Godelieve Wijffels, die iets verder weg wonen en nu zelf een camping aanvragen, hebben we op de hoogte gebracht nadat de campingplannen gepubliceerd waren door de gemeente."

Het Natuurlijk Huus vroeg 25 standplaatsen aan. "Dat is de wettelijke maximum norm is", zegt Kiekebosch. "Niet omdat we dat van plan waren. Toen er zienswijzen kwamen uit de buurt, hebben we hen gelijk voorgesteld de plannen te halveren. Maar op de door ons belegde informatieavond bleek dat hun bovengrens nul standplaatsen is. Helemaal geen camping. Hoe nu verder? Dat gaan we in alle rust overwegen."

Inzage

De vergunning voor de camping aan de Hogebroeksweg 27 ligt nu zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Raalte. Wanneer er geen zienswijzen volgen, kan de minicamping met kleine, groene tentjes van start gaan.