Fracties van BurgerBelangen en D66 dienen dinsdag tijdens het debat over het asielzoekerscentrum in Raalte een amendement in om een voetgangers- en fietserstunnel te realiseren onder de Overkampsweg.

De fracties vinden dit een betere optie dan het voorgestelde oversteekplateau. De oversteek van de ontsluitingsweg over de Overkampsweg is één van de heetste hangijzers in het AZC-debat.

"Voor ons is niet alleen een veilige oversteek voor de asielzoekers belangrijk, maar óók het belang van het vrachtverkeer ter plaatse", stellen de indieners van het amendement.

"De Overkampsweg geldt als ontsluitingsweg voor De Zegge en alle beleid is erop gericht om het gebruik ervan te stimuleren. Niet lang geleden zijn er juist nog drempels uitgehaald om het sluipverkeer via de Acacia juist tegen te gaan." 

Uit het kostenverhaal blijkt volgens de fracties maar één ding: "Het college wíl kennelijk niet tegemoet komen aan de grote meerderheid van de werkgroep. In de vraagstelling aan bureau Goudappel Coffeng blijkt niet dat beide opties objectief naast elkaar zijn gezet. Er is alleen gezocht naar argumenten om het eigen idee te versterken."

Indruk

BurgerBelangen is niet onder de indruk van het kostenverhaal: "Verkeersmaatregelen zijn nu eenmaal prijzig. Belangrijke overweging daarbij is dat op de betreffende plaats ook na het verdwijnen van het AZC een aansluiting op de Overkampsweg zal blijven."

"Het gaat om een alleszins aanvaardbare investering in structurele veiligheid ter plaatse, zonder afbreuk te doen aan de belangen van het vrachtverkeer en de bereikbaarheid van De Zegge."

BurgerBelangen en D66 vinden overigens dat een aanzienlijk deel van de kosten voor de aanleg van een tunnel betaald moet worden door het COA.

"Het college en COA kiezen er zelf voor om het AZC op die plaats te leggen. Dan is dit de consequentie." Mogelijk zal ook de VVD zich achter het amendement scharen. Die partij beslist echter pas vanavond of zij mede-indiener zal zijn.