Bijna twintigduizend euro voor drie innovatieve Leader projecten

Drie projecten hebben in het kader van LEADER-De Kracht van Salland uit Raalte een toezegging van 18.750 euro gekregen. 

Het gaat om de projecten: Educatief centrum De Laarman, Fit for Life Xperience van het Carmel College en voorzieningen rondom Maria Oord (project Wonen met de Buren).

Met deze toezegging kunnen deze projecten de Leaderaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de provinciale en Europese bijdrage.

Wethouder Wout Wagemans: “Met deze bijdragen wordt de sociale en economische infrastructuur van Raalte versterkt en er wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal en samenwerkend Raalte.”

De Laarman

Landbouw Museum De Laarman is een educatief centrum op het gebied van voedsel. In het centrum kunnen bezoekers leren hoe ons voedsel geproduceerd en verwerkt wordt. De Laarman drijft op een grote groep enthousiaste vrijwilligers en organiseert veel verschillende activiteiten. De financiële toezegging is bestemd voor de verbouwing van het centrum en achterliggende gebouwen.

Fit for Life Xperience van het Carmel College Salland stimuleert de Sallandse jeugd zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. In dit programma leren zij hoe zij actief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst, o.a. door verantwoorde keuzes te maken (People, Planet en Profit). Eerder is een soortgelijk project opgezet voor de onderbouw. Nu richt men zich op de bovenbouw en wordt samenwerking met het bedrijfsleven gezocht.

Huurappartementen

Voormalig bejaardenhuis Maria Oord wordt omgevormd tot elf huurappartementen voor senioren met multifunctionele ruimtes. De financiële toezegging is bedoeld voor voorzieningen rondom de appartementen: het behoud van de kapel als stilte- en ontmoetingsruimte, een steunpunt zorg, domotica-voorzieningen, een pad naar de dagbesteding en de inrichting van de landschapstuin en andere duurzaamheidsmaatregelen.

Senioren kunnen in hun eigen woonplaats blijven wonen met voldoende ondersteuning van mantelzorgers en zorginstellingen.

Tip de redactie