Percentage afvalscheiding in Raalte stijgt fors

Het percentage afval dat gescheiden is in 2015 is in de gemeente Raalte fors gestegen. Dat blijkt uit de grondstoffenmonitor 2015 van ROVA. 

Wethouder Frank Niens is erg tevreden met dit resultaat: “De inwoners van de gemeente Raalte hebben in 2015 er samen voor gezorgd dat 68 procent van hun afval hergebruikt kon worden. In 2014 was dat nog 61 procent. Een flinke stijging waarmee we ook de landelijke doelstelling van 2015 van 65 procent hergebruik ruimschoots hebben gehaald. Een resultaat waar we trots op kunnen zijn.”

De inwoners van de gemeente Raalte hadden in 2015 gemiddeld 108 kilo restafval per jaar, dat is 27 kilo minder dan in het jaar daarvoor. Wethouder Niens: “Ons doel is om dit tot onder de 100 kilo per persoon per jaar brengen in 2020. Om dit te kunnen halen, hebben we de hulp van inwoners nodig. Als gemeente hebben wij tips hoe dit haalbaar is.”

Ook blijkt dat het aantal aanbieden van gft-afval is gestegen met 50 procent, van vier naar zes aanbiedingen op jaarbasis. Dit afval werd voorheen mogelijk via de restafvalcontainer aangeboden.

Plastic

In 2015 zijn de gemeente Raalte en afvalinzamelaar ROVA gestart met het inzamelen van metalen verpakkingen en drankenkartons bij de plastic verpakkingen. De inzameling van deze combinatie-stroom blijkt een groot succes. Hadden inwoners van Raalte in 2014 nog slechts 22 kilogram plastic verpakkingen, in 2015 is dit met 45 prcent gestegen naar 32 kilogram per inwoner per jaar.

Verbetering

Het blijkt dat nog steeds wel GFT-afval, textiel en papier in de container voor het restafval terecht komt. “Daar is nog winst te halen, waarmee we de ingezamelde hoeveelheid restafval nog verder omlaag kunnen brengen”, aldus wethouder Niens.

Tip de redactie