Drukke werkzaamheden langs de IJssel bij Wijhe

Aan de IJssel bij Wijhe wordt hard gewerkt aan het project 'Stroomlijn langs de IJssel'. Aan de noord- en zuidkant van de Loswal zijn graafmachines op het land druk aan het werk.

Het kraanschip Cama haalt grote stenen uit een binnenvaartschip dat ernaast ligt. Deze worden op oevers gelegd waar een graafmachine het werkt weer overneemt.

Ook in de uiterwaarden langs de IJssel is het nodig om een goede doorstroming te krijgen. Daarom is een flink deel van de begroeiing al verwijderd. Nieuwe kribben worden aangelegd.

Tip de redactie