De Overijsselse Statenfractie van de Partij voor de Dieren opende woensdag een voedselbank voor korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. 

Vorige week zijn de eerste in Zweden gevangen korhoenders uitgezet op de Sallandse Heuvelrug. In 2013 zijn er ook al korhoenders uitgezet maar hun kuikens stierven van honger. De Partij voor de Dieren opent daarom een voedselbank voor de korhoenders, om ze eenzelfde lot te besparen.

Stikstof

De kuikens op de Sallandse Heuvelrug hebben te weinig te eten, omdat er nauwelijks nog insecten aanwezig zijn in het gebied. De oorzaak hiervan is volgens de PvdD het zeer hoge stikstofgehalte.

De Partij voor de Dieren vindt dat eerst de natuur en biodiversiteit moeten herstellen en dat het uitzetten van dieren voordat de natuurwaarden hersteld zijn de omgekeerde weg is.

Veehouderij

Statenlid Lia van Dijk: “Wij vrezen dat de toekomstige hoenders het ook niet gaan halen, omdat het gebied nog onvoldoende hersteld is. Eerst zal de stikstofuitstoot drastisch verminderd moeten worden. Inkrimping van de veehouderij, als grootste uitstoter van stikstof, is daarbij onvermijdelijk.”

De Provincie Overijssel wil jaarlijks 25 uit Zweden geïmporteerde korhoenders uitzetten.