Na een intensieve periode van ruim twee jaar waarin diverse inhoudelijke gesprekken, onderzoeken en feiten en cijfers de revue hebben gepasseerd, is verzelfstandiging van zwembad De Welters in Wijhe een feit. 

Wethouder Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe en voorzitter Gerhard Jansen van Stichting Zwembad De Welters ondertekenden vrijdag de exploitatie- en huurovereenkomsten van het openluchtzwembad in Wijhe.

Zwembad de Welters in Wijhe opent donderdag 28 april om 13.30 uur haar poorten. Stichting Zwembad De Welters (SZW) zal vanaf dit zwemseizoen het beheer en de exploitatie van het zwembad op zich nemen.

De gemeente blijft wel eigenaar van het bad en zal de stichting middels een jaarlijkse subsidie ondersteunen. Het zwembad zal operationeel worden gerund door professionals en vrijwilligers.

Wethouder Anton Bosch sprak zijn dank uit aan het bestuur van de stichting: "Ik heb grote waardering voor de inzet van het bestuur van de stichting. Anderhalf jaar geleden hebben zij de handschoen opgepakt en aangegeven het zwembad te omarmen qua verzelfstandiging, na het raadsbesluit voor de heroverwegingsmaatregelen, zeg maar gemeentelijke bezuinigingen. Ik geef met een gerust hart de sleutels van het zwembad af aan deze stichting en vertrouw erop dat de bevolking het populaire zwembad eveneens omarmt." 

Als blijk van dank en teken van vertrouwen overhandigde de wethouder tevens 25 euro. Hiermee werd hij 'Vriend van De Welters’, net als vele inwoners al hebben gedaan.

Inkomsten uit dit donateurspakket worden gebruikt voor de exploitatie van het bad. Samenstelling beheersstichting Stichting Zwembad De Welters (SZW) wordt gevormd door Gerhard Jansen (voorzitter), Richard Heuver (penningmeester), Wilco Roetert Steenbruggen (secretaris), Gjalt Dijk en Harrie Stevens (beide bestuursleden). Allen hebben de benodigde bestuurlijke achtergrond én sterke affiniteit met het zwembad / de zwemsport.

Het zwembad wordt operationeel gerund door de huidige personeelsleden van het bad. Ook zullen vrijwilligers ondersteunen bij uiteenlopende activiteiten, zoals onderhoud, schoonmaak en kassawerkzaamheden.