De gemeente Olst-Wijhe gaat samen met supermarkten en de slijterij de verkoop van alcohol aan jongeren onder 18 jaar tegen. 

Donderdag verlengden Gerrit Boomgaard van de Albert Heijn, Henk Engeltjes van de Boni, Ron Vermaning van de Plus en Dinie Mekkering van Slijterij De Dom het convenant met de gemeente Olst-Wijhe en Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW).

Met het convenant willen partijen zich de komende twee jaar blijven inzetten voor het tegengaan van de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren beneden de 18 jaar.

De ondernemers geven aan graag mee te werken aan het convenant. De medewerkers weten goed waar zij op moeten letten bij de verkoop van alcohol.

Als er wel alcohol wordt verkocht aan jongeren, betalen zij een bedrag aan de gemeente. Uiteraard hopen zij dat door deze aanpak te kunnen voorkomen.

Afspraken

De medewerkers van de deelnemende supermarkten en slijterij kunnen een opleiding krijgen over de verkoop van alcohol.

Daarna bezoeken jongeren van BHBW in totaal zes keer de supermarkt en zullen proberen alcoholhoudende drank te kopen. Hierbij wordt gekeken of de supermarkt aan de regels van de Drank- en Horecawet voldoet.

Als er geen alcohol kan worden gekocht, blijven de kosten voor de gemeente.

Tijdens de periode van het convenant is de afspraak dat de partijen buiten het reguliere toezicht van de Drank- en Horecawet vallen.

De supermarkt die niet deelneemt aan het convenant, valt onder het reguliere toezicht.