Tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur is Richard Andringa woensdag geïnstalleerd als de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen.

Hij vervult die functie per 1 mei 2016. Ten overstaan van watergraaf Stefan Kuks en in aanwezigheid van de leden van het algemeen bestuur, familie en andere belangstellenden legde Andringa woensdagochtend de belofte af.

Maandag 2 mei start Andringa met zijn werkzaamheden. Andringa volgt Oenze Dijkstra op, die in mei met pensioen gaat. 

Andringa (43, Zwolle) beschikt over een brede ervaring binnen de (semi-)publieke sector. Sinds 2009 werkte hij bij provincie Utrecht, vanaf 2011 als directeur. Binnen de ambtelijke organisatie van de provincie was hij verantwoordelijk voor onder andere de beleidsdomeinen Bodem en Water, Natuur en Ruimte en Gebiedsontwikkeling.

Eerder was hij partner bij BMC, en werkzaam bij onder andere de Dienst Landelijk Gebied en verschillende gemeenten.

Drie functies

De positie van secretaris-directeur verenigt drie functies in zich: secretaris en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de watergraaf, hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en WOR-bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden.

Het algemeen bestuur had eerder unaniem ingestemd met de benoeming van Andringa.