Het is inmiddels zeven maanden geleden dat de gemeente Raalte liet weten dat er duidelijkheid zou komen rondom het fietsverbod in het centrum. Maar nog steeds is er niets veranderd.

Drie maanden geleden werd vol trots bekendgemaakt dat ook de opschrift van het bord bedacht is. Maar nog steeds hangt het bord er niet. Tot grote ontsteltenis van Raaltenaar Hans de Kort.

“Ik trek daaruit de conclusie dat het college erg veel problemen ondervindt bij het vinden van een duidelijke tekst.”

Boete

De Kort is al lange tijd bezig met de onduidelijkheid rondom het fietsverbod in het centrum van Raalte. Dit nadat een burger een bekeuring kreeg, maar het voor de politie ook niet duidelijk was. De rechtbank stelde de burger in het gelijk, waarna het bord aangepast zou worden.

De Kort werd uitgenodigd om samen met het ROV (Raalter Ondernemers Verbond) na te denken over de tekst. “Ik heb dat destijd afgewezen, omdat ik dat te hoog gegrepen achtte voor mijn intelligentie”, zegt De Kort lachend.

“Toch wil ik u nu, ondanks mijn geestelijke beperkingen, een voorstel doen dat mijns inziens de toets der redelijkheid kan doorstaan.”

Tekst van parkeermeters

“Gebruik de tijden zoals die vermeld zijn op de parkeermeters. Een tekst die evident betrekking heeft op de hoofdwinkeltijden van de Raalter consumenten. De tekst zou dan kunnen luiden: ‘Fietsverbod: maandag t/m zaterdag: 09.00 – 18.00 uur Vrijdagavond en extra koopavonden: 18.00 – 21.00 uur’

“Ik hoop dat uw probleem hiermee is opgelost. Mocht dit onverwacht niet zo zijn, dan raad ik u aan over dit onderwerp een prijsvraag uit te schrijven onder de Raalter bevolking. Dit zou u dan veel bestuurlijke hoofdpijn kunnen besparen. Hilariteit niet uitgesloten."