Een pilot in Salland heeft laten zien dat energie besparen en bewust verlichten in de agrarische sector goed mogelijk is. 

Dat blijkt uit het eindresultaat van een project met een speciale folder. Die werd opgesteld voor agrarische ondernemers en hun installateurs, om te laten zien dat het goed mogelijk is op het bedrijf energie te besparen en lichthinder te verminderen. Dit door praktische maatregelen te treffen.

Demobedrijven

Er zijn drie demobedrijven die een intensief traject hebben doorlopen in dit project en maatregelen op hun bedrijf hebben getroffen. Op deze bedrijven is veel energie bespaard, maar ook de lichtuitstraling op het melkveebedrijf is met maar liefst 98 procent verminderd.

Het project is in samenwerking met Regio Zwolle uitgevoerd en met een bijdrage van provincie Overijssel en ondersteuning van de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Olst-Wijhe.

Besparing

Ervaringen hebben geleerd dat met de kennis en technieken van nu de lichtuitstraling uit stallen tot een minimum is te beperken, maar dat er in de portemonnee ook behoorlijk wat is te verdienen op de energierekening.