De provincie Overijssel gaat haar subsidiebeleid onder de loep nemen na vragen van de PvdA.

Dat meldt Salland Centraal.

Die partij noemde de manier waarop de provincie geregeld subsidie verleent, namelijk op volgorde van aanvraag, "te gek voor woorden".

De PvdA kreeg signalen dat subsidieaanvragen voor economische en culturele initiatieven nu soms een uur na opening van het loket al afgewezen worden simpelweg omdat het geld al vergeven is.

Kwaliteit

"Bizar", vindt fractievoorzitter Tijs de Bree. "Er vindt kennelijk geen weging op kwaliteit plaats. Wij willen dat de provincie ons geld uitgeeft aan de krenten in de pap. Niet alleen maar aan diegene die vooraan staat als de balie open gaat."

Comissaris van de Koning Ank Bijleveld gaf in haar antwoorden op de vragen aan dat er verschillende mogelijkheden bestaan om via een 'tender' subsidies te verstrekken aan de kwalitatief beste aanvragen.

Criteria toetsen

De Bree wil die mogelijkheden benutten. "Wij willen subsidie niet voor de eerste de beste, maar juist voor activiteiten die ons Overijssel sterker, gevarieerder en aantrekkelijker maken. De provincie moet daarvoor de doelen stellen en toetsen op kwaliteit."

Naar aanleiding van de vragen van de PvdA gaat de provincie binnenkort aan de slag met de criteria voor subsidieverlening zodat maximaal waar voor het geld wordt gehaald.