Een complete wapenrusting en uitzonderlijk mooie sieraden. Deze bijzondere vondsten uit twee grafkamers uit de Merovingische tijd (6e eeuw na Christus) werden vanmorgen gepresenteerd in het gemeentehuis in Dalfsen. 

Het is de eerste keer dat een grafveld uit die periode in de regio Overijssel-Achterhoek werd opgegraven. De aanwezigheid van elitegraven maakt de vondst extra bijzonder. Het gaat bovendien om bewoners, die aan de basis van het dorp Dalfsen hebben gestaan.

De unieke vondsten werden gedaan in het gebied Oosterdalfsen, waar vorig jaar ook het grootste grafveld van de Trechterbekercultuur in Noordwest-Europa werd gevonden. In de laatste twee weken van deze opgraving werd ook een grafveld uit de Merovingische tijd gevonden. 

Grote rijkdom

Twee graven vielen hierbij speciaal op door hun grote rijkdom. Het gaat om houten grafkamers van een man en een vrouw, mogelijk een echtpaar.

In het mannengraf werd een complete wapenuitrusting gevonden: een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (eensnijdend slagzwaard) en een lanspunt. Daarnaast lagen er nog een gesp, een aardewerken pot en een compleet gaaf gebleven glazen stortbeker in het graf.

In het vrouwengraf lag ook een aardewerken pot met een glazen stortbeker. Maar het meest in het oog springende in dit graf zijn de twee halssnoeren (kettingen) van barnsteen, met ruim 400 kralen. En twee paar gouden mantelspelden, met almandijn (edelsteensoort).

Elite langs de Vecht

De vondsten vertellen dat het gaat om de eerste vormen van gezag en elite langs de Vecht. Het ging om mensen, die toegang hadden tot het hoogste gezag in Noord-Europa.

De Merovingische periode (vroege Middeleeuwen) was de tijd waarin de nieuwe samenleving vorm krijgt. De vondsten vertellen iets over hoe het ridderschap is ontstaan, maar ook over de leefwijze van de mensen in die tijd.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat dergelijke elitegraven in de regio Overijssel-Achterhoek zijn gevonden. En gezien de tijdsperiode van de vondsten kan worden gesteld dat het hier vermoedelijk gaat om de eerste bewoners van Dalfsen. Ofwel de mensen, die het dorp Dalfsen hebben gesticht.

De vondsten moesten eerst worden geconserveerd en gerestaureerd. Dat is ook de reden dat ze vandaag pas konden worden gepresenteerd. Het publiek kan de vondsten bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Dalfsen.