De gemeenteraad van Olst-Wijhe gaat op maandag 11 april in gesprek over de recente veranderingen in de Jeugdwet. 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

De gemeenteraad wil weten hoe de inwoners van de gemeente en maatschappelijke organisaties over al deze veranderingen denken. Vandaar deze gespreksavond waarbij de raad zich laat informeren over de stand van zaken aangaande de Jeugdwet.

Het gaat dan niet alleen om de cijfers (zoals de budgetontwikkeling en managementinformatie), maar juist om de ervaringen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Iedereen is welkom om mee te praten.

De avond is echter niet bedoeld om individuele of persoonlijke vraagstukken te bespreken. Het programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Wijhe.