D66 trekt aan de bel over locatie voormalig postkantoor Raalte

'Het archeologisch adviesbureau heeft een paar beste onderzoekssteken laten vallen op de locatie van het oude postkantoor in Raalte.' 

'Door bepaalde wetenschappelijke informatie niet mee te hebben laten wegen is er kans op het ongemerkt verloren gaan van kennis over een 14e-eeuws klooster in Raalte’. Dat stelt D66-raadslid Bert Terlouw, in zijn vrije tijd amateurarcheoloog en medeauteur van Mens en Land in het Hart van Salland.

De gemeenteraad bespreekt vanavond (woensdag) het ‘Archeologie bestemmingsplan Raalte kern, herontwikkeling postkantoorlocatie Westdorplaan’. Het adviesbureau Hamaland Advies concludeert dat er archeologische vindplaatsen ontbreken en het college adviseert om het plangebied vrij te geven voor (her)ontwikkeling en geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. “Er zijn slechts vijf boringen gezet, waarbij het risico van het missen van relevante kennis aanwezig is (zoals in het verleden al meerdere malen is gezien).”

Vernietiging archeologisch erfgoed

“Door het nu vrijgeven van de archeologie bestaat er een groot risico van het ongemerkt vernietigen van archeologisch erfgoed op een terrein waarbij de archeologische waardekaart aangeeft dat er op deze locatie sprake is van hoge archeologische waarde.”

Terlouw: “Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat naar de grootst mogelijke waarschijnlijkheid een nevenvestiging van het Zwartewatersklooster in de periode 1351 – 1393 heeft gelegen in de hoek van de Munstersestraat en Westdorplaan.”

Volgens Terlouw zou dit niet mee zijn genomen en mee zijn gewogen door het archeologisch adviesbureau in het rapport. “Het adviesbureau heeft wel verouderde literatuur ingezet ten behoeve van de beschrijving. Het adviesbureau heeft op geen enkele gebruik gemaakt van kennis van lokale amateurs van de Werkgroep Raalte van de Archeologische Werkgemeenschap van Nederland. Daarmee is tegelijkertijd ook een ultieme kans voor onderzoek naar de ligging van een 14e-eeuws Klooster in Raalte is verkeken.”

Motie

D66 dient vanavond een motie in om het college de opdracht te geven geen vrijstelling te verlenen aan de archeologie op de beoogde planlocatie postkantoorlocatie Westdorplaan en dat er contact moet worden gezocht met het Oversticht.

D66 wil dat het college de ontwikkelaar en het archeologisch adviesbureau Hamaland Advies oproept een archeologische heroverweging te maken op basis van de door hen nog niet afgewogen kennis rond de locatie van een 14e-eeuws klooster in Raalte.

Tip de redactie