Dalfser voetbalclubs gaan voor terugdringen alcoholgebruik

Op dinsdag 29 maart hebben de voorzitters van de voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen en burgemeester Han Noten het handhavingsconvenant ‘terugdringen alcoholgebruik’ ondertekend. 

Hierin zijn de maatregelen vermeld, die in alle voetbalkantines in de gemeente zijn genomen om het gebruik van alcohol onder minderjarigen terug te dringen.

Verplicht resultaten delen

Naar aanleiding van de commotie die ontstond als gevolg van eerder geconstateerde overtredingen, hebben de voorzitters het initiatief genomen om de maatregelen die iedere vereniging uitvoert in een convenant te verwerken. Daarbij verplicht de gemeente zich om de resultaten van uitgevoerde controles direct met de betrokken vereniging te delen.

De verenigingen verplichten zich onder andere tot duidelijke informatie in de kantines over het niet verstrekken van alcohol aan jongeren, de beschikking over een instructie ‘hoe om te gaan met de leeftijdscontrole’ en de aanwezigheid van een medewerker met een IVA-certificaat (instructie verantwoord alcoholgebruik). 

Goede stap

De burgemeester en de voetbalverenigingen zijn zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Beide partijen zien dit convenant als een goede stap om de samenwerking te versterken.

Tip de redactie