D66 baalt van stilte rond Oekraïne-referendum vanuit Deventer politiek

“Het is enorm jammer dat veel partijen dit referendum laten lopen en geen duidelijke stelling nemen." Dat stelt Jan Schuring, fractielid van D66 Deventer."

Alleen de tegenstemmers van SP voeren actie tegen het referendum. We zijn het oneens met die tegencampagne, maar waarderen de inzet van de SP."

Op 6 april is er het referendum over de samenwerkingsovereenkomst tussen Europa en Oekraïne. Dit is de eerste keer dat er een referendum wordt georganiseerd sinds de nieuwe referendumwet op 1 juli jongstleden in werking is getreden.

"Onze fractie had liever een minder complex onderwerp gezien als keuzevraagstuk voor het eerste referendum, maar nu dit onderwerp op tafel ligt, gaan we vol voor de campagne om de inwoners van Deventer op te roepen om te stemmen", aldus Schuring.

Zelf zal D66 voor stemmen. "Dat is goed voor de handel, goed voor de democratie en goed voor veilige buitengrenzen van Europa en daarmee ook goed voor Deventer", meent Schuring. 

Jammer

“Het is enorm jammer dat veel partijen dit referendum laten lopen en geen duidelijke stelling nemen”, vervolgt hij. "Met D66 is de SP de enige partij die tot dusverre de straat is opgegaan om campagne voor dit referendum te voeren en de inwoners zo nodig uitleg te geven waar het nu om gaat."

"Het gaat dus niet om een toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zoals veel mensen denken. Het gaat wel om een handelsverdrag zoals de Europese Unie vergelijkbare handelsverdragen heeft gesloten met Zuid-Afrika, Peru of Colombia en Mexico. Die zijn geen van allen toegetreden tot de Europese Unie", aldus Schuring.

Volgens Schuring wordt dit referendum volstrekt ten onrechte aangegrepen als een stemming over 'de mening over Europa'. "Dat is niet aan de orde. Dit verdrag draagt wel bij aan een betere handelsrelatie met Oekraïne met meer dan 40 miljoen inwoners/consumenten."

Tip de redactie