De Stichting De IJssellinie in Olst gaat dit jaar meer rondleidingen en presentaties verzorgen. Ook is er nog steeds veel onderhoudswerk te doen. Daarom komt de stichting graag in contact met enthousiaste vrijwilligers die actief bezig willen zijn met een stukje recente militaire geschiedenis 'om de hoek'. 

In de periode 1950-1968 was de IJssellinie de verdedigingslijn die grote delen van Nederland, met name de economische centra in de Randstad, moest beschermen bij een onverhoopte aanval van de Sovjet-Unie en haar toenmalige bondgenoten.

In geval van oorlog zou een vijf tot tien kilometer brede strook land aan weerszijden van de IJssel onder water worden gezet om een opmars van 'de Russen' te vertragen. De IJssellinie werd in het diepste geheim aangelegd. Het parlement en ook de bewoners van de IJsseldelta wisten van niets. De buitengewoon strenge geheimhoudingsplicht werd pas in 1990 opgeheven.

Rondleidingen

Een kwart eeuw later vertellen vrijwilligers van de Stichting IJssellinie graag het unieke verhaal van de meest recente waterlinie uit de rijke Nederlandse geschiedenis. Dat gebeurt in de vorm van een presentatie en/of een gevarieerd aanbod aan groepsrondleidingen onder leiding van deskundige gidsen.

Voor individuele bezoekers zijn er zogenoemde open zaterdagen. Middelbare scholen vormen een nieuwe doelgroep omdat de Koude Oorlog, waarvan de IJssellinie een exponent is, is opgenomen in het lespakket van havo-vwo. Nieuwe gidsen worden in een ontspannen sfeer voorbereid op hun vrijwilligerswerk.

Naast gidsen zoekt Stichting IJssellinie ook onderhoudsmensen. De technische dienst verricht allerlei werkzaamheden in en rondom de bunkers/kazematten. Daarbij gaat het vooral om schuren, schilderen, herstel van gewapend beton, maaien en snoeien, maar ook om reparatie en onderhoud van bijvoorbeeld originele aggregaten en (onklaar gemaakt) schiettuig uit de tijd van de Koude Oorlog. Zie de website ijssellinie.nl voor meer informatie.