Dubbel spoor tussen Deventer en Zwolle 'te duur'

Het treintraject tussen Deventer en Zwolle krijgt geen dubbel spoor als het aan het provinciebestuur ligt.

Te hoge kosten zouden het plan dwarsbomen. De provincie liet onderzoek doen naar de financiële kosten die een extra spoor met zich mee zou brengen.

Die kosten bleken uit te komen op zo'n 70 miljoen euro. Gedeputeerde Staten vindt dat te duur.

Volgens Robert Jansen (GroenLinks) is de noodzaak voor verdubbeling van het spoor groot.

Hij stelt dat de capaciteit van het spoor momenteen niet toereikend is en betwijfelt of hier geen geld voor vrijgemaakt kan worden. De GroenLinkser wil daarom een debat over het standpunt van het provinciebestuur.

Tip de redactie