Deventer college ziet stadsstrand als 'absolute meerwaarde'

Een stadsstrand aan de IJssel bij Deventer heeft absoluut een meerwaarde voor de stad. Dat stellen de burgemeester en wethouders van Deventer.

Om het plan te realiseren zijn echter nog wel een aantal stappen te nemen. Dat stelt het college van B&W in de beantwoording op schriftelijke vragen van D66.

Het college zegt positief te staan ten opzichte van het initiatief van Deventenaar Koos Janssen om een stadsstrand te realiseren aan de Bolwerksplas, tussen de Wilhelminabrug en het pontje.

"Het initiatief heeft absoluut een meerwaarde voor de stad, zowel voor de eigen bewoners als voor de bezoekers. Het verhoogt de beleving van de binnenstad, kan extra bezoekers aantrekken en kan ook de verblijfsduur van de bezoekers verlengen", schrijft het college.

Tegelijkertijd zijn er veel verschillende (water)veiligheids- en (natuur)belangen in het gebied langs de IJssel. "Goede afstemming met de andere betrokken overheden (Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Waterschap Vallei en Veluwe) en met de betrokken partners in de omgeving is van cruciaal belang om dit initiatief te laten slagen."

Niet mogelijk

Het bestemmingsplan maakt op dit moment een stadstrand op die locatie niet mogelijk. Het college weegt in overleg met ander belanghebbenden af of het haalbaar is om van het bestemmingsplan af te wijken.

Initiatiefnemer Koos Janssen heeft in september 2015 voor het eerst contact gehad met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen.

Op 15 januari 2016 heeft de ondernemer een preadvies aanvraag ingediend bij de gemeente. Hiermee wordt een principe standpunt van de gemeente gevraagd.

Het college maakt binnenkort een afweging over de diverse belangen en de haalbaarheid van het initiatief, waarbij ook gekeken wordt of dit de beste locatie is voor een stadstrand in Deventer. 

Proef

D66 vroeg nog naar de mogelijkheden voor een proef in 2016. De burgemeester en wethouders denken dat die er niet gaat komen. "We achten het onwaarschijnlijk dat de ondernemer al dit seizoen kan starten met zijn initiatief."

"De gemeente is immers niet de enige partij die hierin zeggenschap heeft. Na de belangenafweging en de principeuitspraak (preadvies) van het college is het aan de initiatiefnemer om vervolgens de benodigde vergunningaanvraag in te dienen."

Tip de redactie