De gemeente Dalfsen heeft besloten om over het jaar 2015 geen ouderbijdrage te innen. Ouders die al een ouderbijdrage hebben betaald zullen deze terug krijgen. 

De ouderbijdrage voor jeugdhulp die in 2015 werd geheven bij hulp buitenshuis is door het kabinet met ingang van 2016 afgeschaft.

Geen besparing

Deze ouderbijdrage moest in 2015 worden betaald omdat men er vanuit ging dat ouders kosten zouden besparen door één of meer dagdelen verblijf buitenshuis. In de praktijk bleek dit vaak niet het geval te zijn. 

Daarnaast bleek het innen van de eigen bijdrage administratief lastig en duur. Het besluit om de ouderbijdrage af te schaffen heeft ook te maken met de vrees dat de kosten ouders soms zou weerhouden om hulp te vragen. 

Terugstorten

Het college van de gemeente Dalfsen is van mening dat deze argumenten ook gelden voor betaalde ouderbijdrage over 2015 en heeft daarom besloten om de al betaalde ouderbijdrage terug te storten.